Bestuur

 

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

 

Diana Kleinjan (voorzitter)

Ineke van der Meer (secretaris)

Marcel van Amelsvoort (penningmeester)

Corrie van Kralingen (algemeen lid)

 

 

Daarnaast zijn er ook verschillende commissies:

- Muziekcommissie

- Mediacommissie

- Gelegenheidscommissie

- Kascommissie