Popkoor In Between is in 2011 opgericht en telt momenteel 24 leden.

Het koor staat onder leiding van onze inspirerende dirigent Ardjoena Soerjadi, die ons tevens op de piano begeleidt.

 

We repeteren iedere maandag avond van 19.30 – 21.30 uur in Centrum voor de Kunsten, theaterzaal. Nieuwstraat 83, 3201 EE Spijkenisse.

 

Er wordt meerstemmig en uit het hoofd gezongen.

Ook werken wij met ingespeelde muziekbestanden van onze dirigent per stemgroep en wekelijks krijgen de leden geluidsopnames van de repetities. Indien er een nieuw nummer ter beschikking komt, wordt deze rondgestuurd per e-mail naar de leden en dienen de leden het nummer zelf uit te printen. U mag ook een tablet gebruiken.

 

Indien u interesse hebt, mag u vrijblijvend twee repetities bijwonen.

Als u besluit om lid te worden, wordt er door de dirigent in het bijzijn van één of meer bestuursleden een stemtest afgenomen. Na deze stemtest wordt besloten in welke stemgroep u gaat zingen. Vervolgens tekent u een lidmaatschapsovereenkomst, met een opzegtermijn van 1 maand.  Na 2 maanden wordt samen met het nieuwe lid geëvalueerd hoe het gaat in het popkoor en of de afgesproken stemsoort overeenkomt met de verwachtingen.

 

De kosten voor het koor zijn:

€ 27 per maand vooraf te voldoen op de eerste van de maand op rekeningnummer

NL90INGB0009391977 o.v.v. contributie In Between + naam + maand. 

Inschrijfgeld voor het in gebruik nemen van de muziek bedraagt eenmalig € 7,50.

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u ons koor komen versterken?

Wij kunnen lage stemmen goed gebruiken! Ook versterking van mannen zou erg leuk zijn!

Neem contact op met Diana Kleinjan. Gebruik het formulier op de homepage of stuur een e-mail naar info@popkoorinbetween.nl 

Hopelijk zien we u gauw op een repetitie avond!